تبلیغات
روش ها و تکنولوژی های ساخت - روشهای اجرایی

روش ها و تکنولوژی های ساخت
 

نقطه ضعف مادر کشور روشهای اجرا است. در کشور ضعیفترین بحث را در روشهای اجرا داریم. در دانشگاه های ما حرفهایی زده می شود ه اجرای آنها را فکر نمی کنیم. و در عمل وقتی که انجام می دهیم چیز خوبی از کار در نمی آید. در دنیا روشهای اجرا عکس چیزی است که می بینیم و تئوری که می گویند ر ا بررسی می کنند که آیا این تئوری در اجرا اتفاق می افتد و بررسی می کنند که کنترلی اجرا در عمل اتفاق بیافتد، دراجرا اولین چیزی که به دنبالش هستیم سرعت است. درکشورهای پیشرفته سه ماهه، حداکثر 5 ماهه یک ساختمان سه طبقه تحویل می دهند. در ایران ساختمان در طی دو سال ساخته می شود که پروژه های مثلاً دولتی تا 10 سال طول می کشند و اگر مثلاً دوساله پروژه را ساختیم فکر می کنیم خیلی خوب ساختیم. زمانی یعنی پول، در دنیا اولین پارامتر اقتصاد است. دنیا به دنبال قیمت ارزان است، اگر شخصی روش را پیدا کند که یک ساختمان با یک اداره در یک لحظه ساخته شود این فرد می تواند پولدارترین شخص بشود. در سایر کشورها تورم کاملاً برنامه ریزی شده است. در لحظه ساخت حقوق کارگر یک عدو است و در انتها یک عدد و در یک ساختمان بزرگ ممکن از500 میلیون تومان تفاوت قیمت از ابتدا تا انتها باشد، حال اگر ساخت یک ساختمان طول بکشد ببینید که چه تفاوت قیمتی بوجود می آید. هیچ جای کشورمان به این مسئله دقت نمی شود. اما در کشورهای پیشرفته که نرخ تورم پایین است دنبال این هستند که در کمترین زمان کاررا تحویل دهند اگر زمان را کوتاه کنیم قیمت ساختمان کلی پایین می آید مثلاً ساختمانی که  می تواند با 1 میلیارد ساخت به بیش از این مقدار نرسند. پس ما دنبال روش اجرایی می گردیم که سریع باشد. پیمانکارهای ما متأسفانه می گویند اجرا با تئوری متفاوت است  و می خواهند بگویند که سواد با اجرا تفاوت دارد ما متاسفانه دانش مان به گونه ای بوده که در اجرا آن را پس می زنند. و یا مثلاً افرادی مثل پیمانکارها می گویند که  باید از کار بزنی و دزدی کنی و پیمانکار خوب یعنی کسی که بتواند از توی کار بزند ولی در واقع باید پذیرفت که پیمانکارهای موفق دنیا افراد متفکری هستند. در این درس یاد می گیریم:

1. دزد نباشیم

2. دانش فنی قوی داشته باشیم و از فکر مهندسی برای پول در آوردن استفاده کنیم. پس در روشهای اجرا سرعت یعنی پول یعنی کاری که در 1 سال انجام می شده ما در 6 ماه انجام دهیم. امروز اگر آجر این قیمت است فردا گرانتر است پس، از اتلاف زمان جلوگیری کنید مثلاً آهنی که یک شبه 30% افزایش قیمت پیدا می کند. معمولاً قیمت عمده ساختمان مربوط به انتهای ساختمان است (نازک کاری)

Finishing کار یعنی هر چه انتهای ساختمان را بتوان نزدیکتر آورد موفق تریم پس :

1) ما دنبال روشی سریع باشیم.

2) دنبال روشی باید باشیم که کنترل کیفیت آن ساده باشد چه برای کارفرما چه مهندس مثلاً اگر مهندس برود و چادر بزند بالای ساختمان و دائم آنجا باشد میتوان مشکل را بررسی کند واز کار دیدن کند باز ممکن است خطا داشته باشیم که قابل برطرف کردن نیست الان مهمترین کار یعنی جوشکاری را به کارگر دادند مهمترین کار را به کسی که در ساختمان کمترین سواد را دارد داده اند ما باید روشی را پیدا کنیم که کارهای مهم را به آدم های مهمت بدهیم باید بپرهیزیم که خطاهایی ممکن است اتلاق بیافتد ما باید نبال روشهایی باشیم که خطا با راحترین راه حل شود. در صد خطاهای کارگری بیشتر است پس دنبال باشیم با کمترین هزینه این مشکل را حل کنیم. ما دنبال راحتی کار هستیم و به اجرا فکر نمی کنیم و به کسی که دارد اجرا می کند فکر نمی کنیم و وقت نمی گذاریم که کار جوشکار را بررسی کنیم. در ایران دو دسته استاد داریم: 1) آنهایی که می توانند می روند انجام می دهند.

2) آنها که نمی توانند می روند درس می دهند.

در کشور ما 99% افراد بعد از فارغ التحصیلی وقتی وارد اجرا می شویم سواد ما را قبول ندارند و ما وردست استادکار می شویم).

اولین درسی که ترم اول گرفتیم مصالح ساختمانی بود در این درس استاد آجر و گچ و ... را معرفی می کرد بعد به درسهای سازه ای رسیدیم که انگیزه بیشتری پیدا کردیم. پس ما می توانیم 2 شخصیت داشته باشیم: 1) وردست استاد کار بریم  2) صاحب نظر در کار شویم .

هیچ جای دنیای به اندازه ی ما کار ندارند. ما نباید دنبال میز باشیم که پشت آن امضا کنیم. در روستاهای کرمان از گوشه و کنار ما افرادی را انتخاب کردیم و آموزش دادیم حدود 600 نفر که دارند کار می کنند و حدود 20 نفر پرسنل داریم که باز هم کارشان را به درستی انجام نمی دهند. حقوق افغانی گچ کار ماهی یک میلیون است چیزی که وجود دارد مثلاً کارگر افغانی می کوشند روزی 40 هزار تومان می گیریم که ماهی یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه است. هرم روشهای اجرا در ایران غلط است. و پایین ترین رده هرم چنین درآمدی دارد.

در واقع هرم ما خراب است و مشکل دارد و باید این هرم را درست کرد.

3) هرم بالا در ایران مریض است ما باید کاری کنیم روشی استفاده کنیم که  ساعت کار از پایین به بالا کم شود ولی در نهایت کنترل کیفیت کار خوب انجام شود. در واقع با تعداد ساعت نظارت کمتر کار پایین بهتر انجام شود.

روش در کل ارزان باشد

توجه 4 صفحه در این جزوه که ادامه متن بالاست در جزوه دیگر نوشته شده است.

ما مکانیزم صحیح عملکرد کارگاه را بررسی کردیم. حال می خواهیم سیستم های ساختمانی در آنها را بررسی کنیم. مثلاً رفتار یک دیوار دریک سیستم چگونه است و دریک سیستم دیگر به چه شکلی است. در اجرا، وظیفه ما نصب و ساختن جزء جزء است. ما باید بفهمیم که هر جزء در هر جا چه عملکردی دارد. دونوع سیستم کلی داریم: 1) سیستم های اسکلتی skeletal strurture  

5) آموزش در این روش مخصوصاً برای رده های پایین هرم سریع و آسان باشد مثلاً اگر کسی بدکارکرد بتوان یک نفر را  سریع جایگزین آن فرد کرد. در دنیا روشهایی که برای  ساختمان سازی وجود دارد می گویند که خودت کار کن مثلاً فرد پارکینگ خونه خود را به اتاق تبدیل کند و برای انجام چنین کارهایی نیازی به یک فرد متخصص نداشته باشد عکس این رویکرد در کشور ما را می توان با مثال زیر روشن کرد، مثلاً نظام پزشکی کشور بزرگترین خائن به پزشکان عمومی است چون تعداد زیادی پزشک بیکار داریم و اکثر کارهای به دست متخصصین است و افراد کمتر به پزشکان عمومی مراجعه می کنند در صورتی که در خارج از کشور هر خانواده یک پزشک مخصوص دارد و افراد روز اول مریض سراغ پزشک متخصص نمی روند،مثلاً بچه را می بری پیش پزشک ابتدا پرستار نیم ساعت این بچه را بررسی می کنند بعد پزشک که فوق متخصص نیست سراغ بچه می آید و اگر مشکلی را در بچه دید آنرا به فوق تخصص رجوع می دهد.

در کشور الان همه چیز خصوصی است و اینجا سواد مهم است و راه برای افرادی که تخصص دارند باز است در واقع در جامعه ای هستیم که با سوادها بازار کار دارند.

6) نباید به دنبال مدولار کردن باشیم، مدولار یعنی تکرار شونده، چیزی که در کشور مادرک نشده است. در دنیا همه چیز استاندارد است. مثلاً در آمریکا می توان در خانه را خرید و آنرا بدون هیچگونه مشکلی در جای خود نصب کرد ولی در ایران به دلیل خطاهای کارگری مشکل داریم. در واقع مدولار کردن صرفه جویی عظیم در پول و قیمت است. نمونه های مولار کردن را می توان در آمریکا و کانادا که استاندارد یکی دارند درنیوزلند و استرالیا همچنین درصد کشورهای اروپایی را دید . در این کشورها بهترین روشها و بهترین استفاده را در ساخت به کار می گیرند و همه چیز استاندارد است. باید در ایران همه چیز مدولار شود که خوشبختانه مرکز تحقیقات در مورد پیش نویس مدولار کردن کار کرده است.

7) تکرار باعث کاهش خطا و بالا رفتن کیفیت است، مولار سازی خودش روشی برای کنترل راحت نظارت است. که نهایتاض خطا را کاهش می دهد، تکرار در تولید سرعت تولید را زیاد می کند چون توانایی را بالا می برد. و خطا را کاهش می دهد.

8) تخصصی کردن کارها و ریز کردن کارها

در ایران افراد در همه بخشها می خواهند نظر بدهند و ما به دلیل اینکه افراد باهوشی هستیم می خواهیم همه جا نظر بدهیم من که مهندس عمران هستم باید فوکوس کنم روی مهندسی عمران و در موارد دیگر نظر ندهیم. در واقع چیزی که هست ما باید در هر کاری به کسی که پیرامون کار است مراجعه کنیم  در  مهندسی عمران هم با هم تقسیم بندی کنیم که می خواهیم چه کاره بشویم. یک ضمیمه را عمیقاً بررسی کنیم و ریز بشویم دریک تخصص  سرویس های تخصصی بدهیم درواقع از دانشگاه باید مسیرمان را مشخص کنیم. نتیجه تخصصی کردن کارها ایجاد اشتغال موضعی است.

9) بالارفتن کنترل کیفیت و نهایتاً بدست آوردن کیفیت بالاتر

10) صنعتی کردن کارصنعتی کردن یعنی انجام کار در یک سایت بنام کارخانه یا کارگاه : صنعتی کردن کار در ساختمان مزایایی دارد از قبیل :

1- ارزانی

2- دقت بالا

3- نظارت و کنترل راحت (نیروی بالای هرم کم و پایین زیاد )

4- بالا رفتن کیفیت

صنعتی کردن یعنی انجام قسمتهای عمده ساختمان درکارگاه و کارخانه و انجام قسمت ساده و کمترین قسمت در سایت مونتاژه مثلاً اسکلت را دریک فضای بسته سر هم آوریم و یک مهندس می تواند چندین خط جوشکاری را کنترل کند. و در سایت flange کنیم در واقع کار تخصص در کارگاه زیر نظر خودم صورت می گیرد و درسایت کارگر معمولی کار می کند. در مجموع مشاهده می کنیم که صنعتی کردن هم باعث کاهش هزینه های می شود.

11) هزینه های یک شرکت ساختمانی در یک کارخانه پایین تر از سایت است. مثلاً در بم جوشکار کیلویی 300 تومان جوش داد و اگر این جوشکار را استخدام کنیم و کار دائم به او بدهیم این قیمت در کارگاه به 100 تومان کاهش خواهد یافت. اگر کار دائمی باشد متقاضی بیشتری می شود و یعنی باز می بینیم که تکرار باعث پایین آوردن قیمت می شود.

12) پرت مجموعه پایین می آید

مثلاً الان اگر یک ساختمان در حال ساخت را مشاهده کنیم بعد از ساخت کلی ورق و آهن پرت دور وبر کار ریخته که ارزشی برای ما ندارد و باید دور ریخته شوند در صورتی که که اگر کارگاه مشخص داشته باشیم. به راحتی می توان از این پرت ها استفاده کرد که این دوباره درکاهش هزینه به ما کمک می کند.

13) حذف واسطه

در واقع کار را می توان بدون کاهش کیفیت و بدون اینکه کسی دزدی کند انجام داد که نتیجه این کار استفاده ابتیمم (ماکزیمم) از هزیه انجام شده است.

14) افزایش راندمان و کارآیی

15) دنبال روشی می رویم که به طور سیستماتیک جلوی خطا گرفته شود.

16) توزیع خطا و شناسایی خطا در گروه ها و تشخیص خطا در یک جای خاص و کنترل آن و خفه کردن آن خطا. به گفته مسئولین اگر ما در سال تعداد 000/000/2 دستگاه آپارتمان بسازیم بعد از 10 سال عقب افتادگی مسکن جبران می شود ولی چیزی که هست با روشهای موجود نمی توان در سال این تعداد واحد را ساخت در واقع بم سند بیسوادی مهندسین عمران بود و اگر بخواهیم این چنین عمل کنیم کاری از پیش نخواهیم برد.

نتیجه: در ساختمان سازی باید به دنبال روشهای خوب و جدید باشیم چیزی که الان دور  و برمون می بینیم روشهای غلط متداول هستند.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ 1389/10/25 توسط
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ

مترجم سایت

مترجم سایت

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا